• Tel
 • Mail
 • Facebook
chuc mung nam moi
Giấy ATTP
CETADIN
Collagen 2
OstaminKid 2
prenatal 2
Thứ tư, 02/11/2016 715

Thư mời nhà đầu tư chiến lược

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------o0o---------------

THƯ MỜI

V/v: đăng ký Nhà đầu tư chiến lược

Trước hết, Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư đã, đang và sẽ tin tưởng, ủng hộ, hợp tác và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ và Bộ Y tế, Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 đã được Bộ Y tế phê duyệt phương án cổ phần hóa theo Quyết định số 4204/QĐ-BYT ngày 15/10/2014 và phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 15/10/2014. Thông qua Thư mời này, chúng tôi trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia hợp tác với tư cách Nhà đầu tư chiến lược để đồng hành và gắn bó với Công ty.

Số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược: 185.800 cổ phần chiếm 10,62% vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Công ty sẽ lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

- Là nhà đầu tư trong nước hoạt động trong lĩnh vực: Cung ứng nguyên vật liệu về sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng; Sản xuất các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng; Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm.

- Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:

 • Có tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2013;
 • Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 05 tỷ đồng vào niên độ tài chính năm 2013;
 • Chứng minh có đủ nguồn vốn góp;
 • Có lợi nhuận sau thuế dương trong ba năm 2011, 2012 và 2013 và không có nợ xấu.

- Có cam kết bằng văn bản về việc mua hết số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược.

- Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần, hỗ trợ Công ty cổ phần về vốn, công nghệ, thị trường.

- Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của Công ty cổ phần.

- Ưu tiên nhà đầu tư chiến lược là nhà cung cấp nguyên vật liệu hoặc là nhà phân phối các sản phẩm của Công ty.

2. Hồ sơ đăng ký nhà đầu tư chiến lược

Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 trân trọng kính mời các Quý nhà đầu tư chia sẻ cơ hội và tham gia hợp tác với Công ty.

Đề nghị các Quý nhà đầu tư liên lạc và gửi bộ hồ sơ đăng ký đến Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia Nhà đầu tư chiến lược (theo mẫu kèm theo);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép hoạt động;

- Cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 và hỗ trợ Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 sau cổ phần hóa;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức: Bản thông tin giới thiệu, năng lực của nhà đầu tư; Báo cáo tài chính các năm 2011, 2012 và 2013;

(Hồ sơ được đựng trong phong bì dán kín và niêm phong của Quý nhà đầu tư)

Khi nộp Hồ sơ, đề nghị Quý nhà đầu tư mang theo Giấy giới thiệu người làm thủ tục đăng ký.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: trước 16h ngày 28/11/2014

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3

Trụ sở : 115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3830 202 – 3822 745               Fax: (0511) 3822 767

Căn cứ Hồ sơ đăng ký của Nhà đầu tư, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 sẽ gửi Thông báo đến Quý Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn để thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với Quý Nhà đầu tư không đáp ứng được tiêu chí lựa chọn sẽ không được hoàn trả Hồ sơ.

(Nếu cần cung cấp thêm thông tin, xin Quý nhà đầu tư vui tham khảo thông tin tại phương án cổ phần hóa, bản công bố thông tin tại website: www.duoctw3.com hoặc vui lòng liên hệ với số điện thoại trên)

 Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư.

 Trân trọng!

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

CHỦ TỊCH                     

Nguyễn Thành Linh            

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Mẫu Đơn đăng ký)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------o0o---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Kính gửi:    Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3

 

1. Tên công ty/nhà đầu tư:

2. Trụ sở chính/địa chỉ:

3.  Điện thoại:                                           Fax:

4. Số tài khoản: ………………………… Mở tại:………………………….

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Giấy phép thành lập và hoạt động:_______, cấp ngày __/__/____, nơi cấp:_____________________

6. Vốn điều lệ:

7.  Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh:

8.  Người đại diện theo pháp luật:

9.  Chức vụ:

10. Người liên hệ khi cần: ………………………….. Số điện thoại:……

Chức vụ:……………….

Được biết Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 đang kêu gọi hợp tác dưới hình thức nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

Xét thấy năng lực của mình phù hợp với yêu cầu, bằng văn bản này chúng tôi đăng ký mua cổ phần của Công ty với tư cách là nhà đầu tư chiến lược.

Số cổ phần đăng ký mua: ........................cổ phần (Bằng chữ:................................) chiếm .........% vốn điều lệ công ty cổ phần.

Bằng Đơn đăng ký này, chúng tôi cam kết:

 • Mua hết số lượng cổ phần đăng ký mua;
 • Gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần, hỗ trợ Công ty cổ phần về vốn, công nghệ, thị trường.
 • Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
 • Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của Công ty cổ phần.

………, ngày       tháng    năm

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên và đóng dấu)      

Tài liệu gửi kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép hoạt động;
 • Bản thông tin giới thiệu, năng lực của nhà đầu tư;
 • Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2011, 2012 và 2013;

Tải về